Yr Hinsawdd a'r Amgylchedd - SIC2

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Yr Hinsawdd a'r Amgylchedd - SIC2.

Nid oes cyfarfodydd i bori drwyddynt.

Gwybodaeth ynghylch Yr Hinsawdd a'r Amgylchedd - SIC2

<OpeningPara>Dros y ddwy flynedd nesaf byddwn yn edrych ar faterion sy'n ymwneud â'r hinsawdd a'r amgylchedd.</OpeningPara>

<OpeningPara>Bydd eich Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru yn edrych ar y materion sy'n effeithio arnom ni a bydd angen iddynt helpu i ddeall beth sy'n digwydd.</OpeningPara>

<OpeningPara>Edrychwch yn ôl yn nes ymlaen pan fydd gennym fwy o wybodaeth ar gael ar y wefan.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Wedi hir ymaros, ddydd Sadwrn, Gorffennaf 2il, cynhaliwyd cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf y Senedd Ieuenctid ers y panedmig!</news><link>https://seneddieuenctid.senedd.cymru/blog/cyfarfod-wyneb-yn-wyneb-cyntaf-y-senedd-ieuenctid-ers-y-pandemig/</link>

<news>Sefydlu'r Pwyllgor - Mehefin 2022</news><link>mgCommitteeDetails.aspx?ID=855</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry></inquiry><link></link>