Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Newyddion

>>>> 

 

>>>Yn dilyn etholiad y Senedd ar 6 Mai 2021, disgwylir i bwyllgorau newydd gael eu sefydlu cyn haf 2021 – bydd gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi ar y wefan hon<link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/pwyllgorau</link>

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=445</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15157</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15123</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15144</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15167</link>

<<< 

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): diwylliant; y celfyddydau; yr amgylchedd hanesyddol; y Gymraeg; cyfathrebu; darlledu a'r cyfryngau.