Y Bwrdd Rheoli

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Bwrdd Rheoli.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Bwrdd Rheoli

Roedd y Bwrdd Rheoli yn gorff gwneud penderfyniadau, yn ogystal â fforwm ar gyfer cyfnewid syniadau. Roedd yn delio â materion rheoli, gweithredol a pholisi yn ymwneud â’r holl wasanaethau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

O fis Ebrill 2018, cafodd y Bwrdd Rheoli ei ddisodli gan y Tîm Arweinyddiaeth.