Y Pwyllgor Busnes

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Busnes.

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Busnes

<OpeningPara>Y Pwyllgor Busnes sy’n gyfrifol am drefnu Busnes y Senedd. Dyma’r unig Bwyllgor y disgrifir ei swyddogaethau a’i gylch gwaith yn y Rheolau Sefydlog. Ei waith yw "hwyluso’r modd o drefnu trafodion y Senedd yn effeithlon", fel y nodir yn Rheol Sefydlog 11.1.</OpeningPara>

<OpeningPara>Y Llywydd sy’n cadeirio’r cyfarfodydd, a bydd y Trefnydd a rheolwr busnes o bob un o’r grwpiau gwleidyddol eraill a gynrychiolir yn y Senedd hefyd yn bresennol.<OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Ar hyn o bryd, mae'r Pwyllgor Busnes yn cynnal adolygiad o Reol Sefydlog 34 a chyfranogiad o bell yn nhrafodion y Senedd.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39593&AIID=73010</link>

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor Busnes adolygiad o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gorchwyl y pwyllgorau ar 1 Ebrill 2022.</news><link>https://senedd.cymru/media/jqbpta1f/cr-ld15071-w.pdf</link>

<news>Cynigodd y Pwyllgor deitlau a chylchoedd gorchwyl pwyllgorau’r Senedd, a gytunwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Mehefin 2021 (PDF, 85kb)</news><link>https://senedd.cymru/media/q2inpcw1/cr-ld14398-w.pdf</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Adolygiad o Reol Sefydlog 34 a chyfranogiad o bell </inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39593&AIID=73010</link>

 

Adroddiadau’r Pwyllgor Busnes

 

·         Cynigion i newid y Rheolau Sefydlog

·         Amserlenni ar gyfer Biliau

·         Amserlenni ar gyfer Cydsyniad Deddfwriaethol Memoranda

·         Amserlen ar gyfer cyllideb ddrafft y Llywodraeth

·         Portffolios a chyfrifoldebau’r pwyllgorau

·         Adroddiadau eraill y Pwyllgor Busnes