Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Y Pedwerydd Cynulliad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Y Pedwerydd Cynulliad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Y Pedwerydd Cynulliad

Cafodd y Pwyllgor hwn o’r Pedwerydd Cynulliad ei ddiddymu. Caiff pwyllgorau newydd eu ffurfio yn ystod y Pumed Cynulliad

 

Parhaodd y grŵp hwn tu hwnt i ddiwedd 2012 ac fe'i diddymwyd ar 26 Medi at 2013.

 

Mae’r negodiadau ar y cynigion deddfu ar gyfer y polisi wedi’u cwblhau.

 

Parhaodd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd i weithio ar y PPC yn ystod y Pedwerydd Cynulliad.

 

 

Cylch gwaith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen hwn oedd ystyried effaith cynigion y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer diwygior Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yng Nghymru, gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar y blaenoriaethau negodi a dylanwadu ar y drafodaeth ehangach ar y polisi, ac roedd y Pwyllgor i gael ei ddiddymu heb fod yn hwyrach na diwedd 2012 neu unwaith y byddai’r negodiadau ar y cynigion deddfu ar gyfer y polisi wedi’u cwblhau, pa un bynnag oedd gyntaf.

Ymchwiliad i’r diwygiadau arfaethedig i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

 

Sefydlwyd o dan Reol Sefydlog 17.17 gan:

Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

 

Gwelir trawsgrifiad y cyfarfod