Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Tom Jackson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10:00 - 11:00)

1.

Sesiynau briffio technegol gan academyddion blaenllaw

(11:00 - 12:00)

2.

Sesiynau briffio technegol ar effaith diwygio etholiadol ar gynnal etholiadau