Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Tom Jackson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/02/2022 - Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Briff technegol gan Lywodraeth Cymru

1.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol gan Mick Antoniw AS, Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.