Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(8.45 - 9.00)

Cyfnod cofrestru

1.

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

2.

Cytuno ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr 2022.

(9.00 - 9.30)

3.

Ymgysylltu â Gweinidogion (prif eitem)

3.1

Profiadau o ran y canllawiau ar drafodion rhithwir a thrafodion hybrid

3.2

Disgwyliadau cadeiryddion

3.3

Y camau nesaf

(9.30 - 9.40)

4.

Diweddariad rhyngseneddol

(9.40 - 9.45)

5.

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - craffu ar ôl deddfu.

(9.45 - 9.50)

6.

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - yr adroddiad ar anghydraddoldebau o ran iechyd meddwl.

(9.50 - 9.55)

7.

Ymgysylltu â’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog.

(9.55 - 10.00)

8.

Papur i'w nodi - Llythyr at bob Aelod ar flaenoriaethu busnes y pwyllgorau.