Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(8.45 - 9.00)

Cyfnod cofrestru

1.

Cyflwyniadau ac ymddiheuriadau.

2.

Cytuno ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Mai 2022

(9.00 - 9.10)

3.

Gohebiaeth rhwng y Pwyllgor Cyllid a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

(9.10 - 9.20)

4.

Y wybodaeth ddiweddaraf am graffu ar waith y Gweinidogion

(9.20 - 9.30)

5.

Diweddariad rhyngseneddol

(9.30 - 9.50)

6.

Canllawiau ar drafodion hybrid a rhithwir

(9.50 - 10.00)

7.

Diweddariad ynghylch diwygio'r Senedd