Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(8.45-9.00)

Cyfnod cofrestru

1.

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

2.

Cytuno ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Rhagfyr 2021

(9.00-9.40)

3.

Adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau

(9.40-9.50)

4.

Diweddariad ar gysylltiadau rhyng-seneddol a materion cyfansoddiadol

(9.50-10.00)

5.

Ethnigrwydd a'r defnydd o'r term B.A.M.E