Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9.45-10.00)

Cyfnod cofrestru

1.

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

2.

Cytuno ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Hydref 2021

(10.00-10.20)

3.

Adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen y pwyllgorau a chylch gwaith pwyllgorau

(10.20-10.30)

4.

Ymgysylltiad aelodau â busnes pwyllgorau

(10.30-10.45)

5.

Gwaith craffu gan bwyllgorau ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

(10.45-11.00)

6.

Diweddariad ar gysylltiadau rhyng-seneddol

7.

Papurau i'w nodi

7.1

Diweddariad ar Adroddiad Stirbu