Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(9.35 - 10.00)

2.

Cofrestru manylion aelod o'r teulu o dan Reolau Sefydlog 2 a 3

(10.00 - 10.55)

3.

Gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o'r Senedd

(10.55 - 11.00)

4.

Papurau i'w nodi - Adolygiad o'r polisi Urddas a Pharch