Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.

 

(9.35 - 10.00)

2.

Cofrestru manylion aelodau o'r teulu o dan Reolau Sefydlog 2 a 3

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y papur a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor hefyd i drafod y mater hwn fel rhan o'i adolygiad o gofrestru buddiannau, yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

 

(10.00 - 10.55)

3.

Y weithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o'r Senedd

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y papur a'r Weithdrefn ddiwygiedig a chytunodd i wneud nifer o newidiadau pellach, a dychwelyd at y mater yn y cyfarfod nesaf.

 

(10.55 - 11.00)

4.

Papur i’w nodi - Adolygiad o'r Polisi Urddas a Pharch

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.