Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/09/2021 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

 

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau ac ni ddatganwyd buddiannau.

2.

Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor adroddiadau gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i).

3.

Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor adroddiadau gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i).

4.

Gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o'r Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y weithdrefn bresennol ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o'r Senedd a chytunodd i'w hystyried ymhellach yn ei gyfarfod nesaf.