Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Amseriad disgwyliedig: O bell 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/03/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.
1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Gareth Davies AS.

 

(09.30-10.30)

2.

Gwrandawiad cyn penodi gyda Chadeirydd Corff Llais y Dinesydd: sesiwn dystiolaeth gyda'r ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru

Yr Athro Medwin Hughes, yr ymgeisydd a ffafrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rôl Cadeirydd Corff Llais y Dinesydd

Briff Ymchwil

Papur 1 – Papur briffio Llywodraeth Cymru
Papur 2 – Ffurflen gais

Papur 3 – Pecyn gwybodaeth i’r ymgeiswyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Medwin Hughes, yr ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rôl Cadeirydd Corff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

(10.30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(10.30 - 10.45)

4.

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Corff Llais y Dinesydd: trafod y dystiolaeth

Papur 4 – Adroddiad drafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

4.2 Penderfynodd y Pwyllgor y byddai’n cytuno ar yr adroddiad terfynol drwy e-bost, cyn ei gyhoeddi ar 30 Mawrth 2022.