Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.00 - 10.30)

1.

Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru - trafod ymateb y Pwyllgor i'r ymgynghoriad

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru ar Ddigartrefedd. Byddai ymateb drafft i'r ymgynghoriad yn cael ei gylchredeg a'i gytuno.

(10.30 - 10.45)

2.

Gwasanaethau ar gyfer plant â phrofiad o fod mewn gofal: ymchwilio i ddiwygio radical - ystyried gohebiaeth berthnasol

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunwyd i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.