Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00 - 10.30)

1.

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - Digwyddiadau i randdeiliaid [gwahoddiad yn unig]

Bydd digwyddiad preifat gyda phlant a phobl ifanc i drafod ail thema'r ymchwiliad, 'Mewn gofal: Gwasanaethau o safon a chefnogaeth i blant mewn gofal'. Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei hwyluso gan Voices from Care.

 

Cofnodion:

1.1 Cyfarfu’r aelodau â phlant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal i drafod ansawdd y gofal a’r cymorth yn y system gofal

(11.30 - 12.30)

2.

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch - trafod yr adroddiad draft

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd y byddai'n cael ei drafod eto mewn cyfarfod yn y dyfodol.