Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 18 Ionawr, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod a gynhelir heddiw

(09.00 - 10.00)

1.

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch - trafod yr adroddiad drafft

(10.00 - 11.30)

2.

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: Archwilio diwygio radical – digwyddiad i randdeiliaid [gwahoddedigion yn unig]

Bydd dau ddigwyddiad i randdeiliaid, un gyda gweithwyr proffesiynol ac academyddion a’r llall gyda rhieni biolegol. Bydd y ddau yn trafod thema gyntaf yr ymchwiliad, sef ‘cyn gofal - lleihau’n ddiogel nifer y plant yn y system ofal’.

 

 

 

(11.30 - 12.00)

Egwyl

(12.00 - 12.45)

3.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 - trafod yr adroddiad drafft

(12.45 - 12.55)

4.

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - trafod y dystiolaeth o’r digwyddiad i randdeiliaid

(12.55 - 13.15)

5.

Blaenraglen waith - trafod y meysydd pwnc a awgrymir

(13.15 - 13.25)

6.

Ystyried yr ymateb drafft i Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus i Benodiadau Cyhoeddus