Agenda

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

Cyrraedd Senedd yr Alban

(09.00-10.30)

1.

Arsylwi cyfarfod y Pwyllgor Archwilio Cyhoeddus

(10.30-10.40)

Egwyl

(10.40-11.20)

2.

Cyfarfod ag Aelodau a chlercod y Pwyllgor Cyllid a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

(11.20-11.45)

3.

Taith fer o amgylch Senedd yr Alban

(11.45-12.45)

4.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog

(12.50-14.00)

Egwyl ginio

(14.00-14.30)

Teithio i swyddfeydd y Comisiynydd Safonau Moesegol

(14.30-15.45)

5.

Cyfarfod â’r Comisiynydd Safonau Moesegol a swyddogion