Agenda

Lleoliad: Tŷ Hywel

Cyswllt: Graeme Francis 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

3.2

Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.3

Amserlen y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

4.

Deddfwriaeth

4.1

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig ar Amserlen y Bil Bwyd (Cymru)

4.2

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

4.3

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai yn ymwneud â Femoranda cydsyniad deddfwriaethol

5.

Diwygio'r Senedd

5.1

Costau a Rhagdybiaethau ar Ddiwygio'r Senedd - Gwybodaeth ddiwygiedig