Agenda

Lleoliad: Tŷ Hywel

Cyswllt: Graeme Francis 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

3.2

Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.3

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.4

Dadleuon ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau - dethol cynnig i’w drafod

4.

Deddfwriaeth

4.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

4.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

5.

Trefniadau cyflwyno

5.1

Toriad yr Haf 2022: trefniadau cyflwyno

6.

Rheolau Sefydlog

7.1

Adolygiad o Reol Sefydlog 12.41 A-H ynghylch Bwrw Pleidlais drwy Ddirprwy