Agenda

Lleoliad: Tŷ Hywel

Cyswllt: Graeme Francis 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

3.2

Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.3

Amserlen y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

4.

Deddfwriaeth

4.1

Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2022

4.2

Y wybodaeth diweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol - papur i ddilyn

5.

Pwyllgorau

5.1

Craffu ar Aelodau Dynodedig - papur i ddilyn