Agenda

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Grame Francis 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

3.2

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.3

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.4

Dadl Aelodau: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

4.

Pwyllgorau

4.1

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, Senedd Cymru ac Ofcom

5.

Amserlen y Pwyllgorau

5.1

Y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad o amserlen y pwyllgorau

5.2

Ceisiadau pwyllgorau am gyfarfodydd ychwanegol