Agenda

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Huw Gapper 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09.00
15 mins

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd (9.00 - 9.15)

Papur 1 – Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mawrth

 

2.

Adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad 2023-24 - ar ôl ymgynghori(9.15 - 10.00)

Papur 2 – Llythyr y penderfyniad drafft

Papur 3 – Y Penderfyniad Diwygiedig

 

Egwyl - 10.00 - 10.10

10.10
90 mins

3.

Adolygiad staffio (10.10 - 11.40)

Gwahoddwyd Dr Rebecca Mckee i siarad am ei gwaith ymchwil ar fframweithiau staffio mewn deddfwrfeydd

 

Papur 4 – Trafodaeth ar y camau nesaf ar gyfer cam 2 a cham 3 o’r adolygiad, gydag amserlen.

 

Egwyl - 11.40 - 11.50

11.50
30 mins

4.

Adolygiad symleiddio (11.50 -12.20)

Papur 5 – Camau nesaf gyda’r adolygiad symleiddio

Atodiad Papur 5 – Adroddiad Addas i’r Diben, 2011

 

Egwyl i ymuno â Chynhadledd y Llefarydd - 12.30 - 13.30

13.40
80 mins

5.

Rhaglen waith strategol (13.40 - 15.00)

Papur 6 – Rhaglen waith strategol a chytunwyd ym mis Mawrth 2022

 

Trafodaeth – Diweddariad ar raglen waith strategol, amserlenni a llwybrau critigol ar gyfer adolygiadau y Bwrdd

 

6.

Polisi recriwtio (15.00 - 15.15)

Papur 7 – Papur i’w nodi

 

Egwyl - 15.15 - 15.25

15.25
20 mins

7.

Adolygiad effeithiolrwydd (15.25 - 15.45)

Papur 8 – Ymateb y Bwrdd i argymhelliadau yr adolygiad

Atodiad Papur 8 – Adroddiad Terfynol ar Effeithiolrwydd y Bwrdd, 2023

 

15.45
15 mins

8.

Papur diweddaru (15.45 - 16.00)

Papur 9 – Papur diweddariad

Papur 10 – Llythyr gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad