Agenda

Lleoliad: Videoconferece (on Microsoft Teams)

Cyswllt: Lleu Williams 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd

2.

Deddfwriaeth frys ar etholiad y Senedd

3.

Diogelwch yr Aelodau yn y Chweched Senedd

Eitem i’w gadarnhau

4.

Dyfarniad McCloud a Chynllun Pensiwn yr Aelodau

5.

Cynllunio strategaeth y Bwrdd