Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynadledda B - Ty_Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00 - 14.30)

1.

Te a choffii

(14.30 - 14.35)

2.

Cyflwyniadau ac ymddiheuriadau

(14.35-15.00)

3.

Trafod adroddiad Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU: ‘Building a Low Carbon Economy for Wales’

(15.00 - 16.00)

4.

Trafod cwestiynau ar gyfer sesiwn graffu ar waith Llywodraeth Cymru

(16.00 - 16.05)

5.

Y camau nesaf