Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sian Wilkins  Kathryn Potter

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y Pwyllgor Cadeiryddion

3.

Ymatebion y Llywodraeth i’r broses graffu ar y gyllideb ddrafft

4.

Brexit

4.1

Diweddariad ar lafar gan y Cadeiryddion ar waith pwyllgorau yn ymwneud â Brexit

4.2

Diweddariad ar fframweithiau cyffredin

5.

Eitemau’r cadeiryddion

5.1

Amrywiaeth o dystion (Eitem lafar)