Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Cyfnod cofrestru

(09.45-10.00)

 

(10.00-10.05)

1.

Cyflwyniadau ac ymddiheuriadau

(10.05-10.10)

2.

Cytuno ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Hydref 2020

(10.10-11.40)

3.

Trafodaethau o ran gwaddol

(11.40-12.00)

4.

Trafod y toriad cyn yr etholiad a phwyllgorau; ac effaith y pandemig ar adnoddau cyfredol gwaith pwyllgorau