Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sian Wilkins  Kathryn Potter

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon - Fforwm y Cadeiryddion

2.

Cofnodion y Pwyllgor Cadeiryddion

2.1

Llythyr Drafft at y Prif Weinidog - Ymatebion y Llywodraeth i'r Gyllideb

3.

Biliau Aelodau

3.1

Biliau Aelodau

4.

Y wybodaeth ddiweddaraf am adael yr Undeb Ewropeaidd

4.1

Papur ar Fframweithiau Cyffredin

4.2

Gwaith y Cynulliad ar Brexit a'r amserlen - papur i'w nodi

5.

Pwyllgorau

5.1

Ystadegau Presenoldeb y Pwyllgorau

5.2

Adroddiad Blynyddol ar Ddata Pwyllgorau

5.3

Trafod y newidiadau i aelodaeth pwyllgorau fel y trafodwyd yn flaenorol gan y Pwyllgor Busnes - Eitem lafar

5.6

Y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Presenoldeb Gweinidogion yng nghfarfodydd y Pwyllgor

5.5

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Presenoldeb Gweinidogion yng nghyfarfodydd y Pwyllgor a gynhelir ar ddydd Llun

6.

Unrhyw Fusnes Arall