Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sian Wilkins  Kathryn Potter

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

3.

Brexit

Brexit - Diweddariad gan David Rees a Mick Antoniw

3.1

Paper 3a - Llwyth gwaith yn ymwneud â Brexit

3.2

Papur 3b - Gweithgarwch yn ymwneud â Brexit- Mawrth 2019 (papur i'w nodi)

3.3

Papur 3c - Llythur gan y Llywydd i'r Prif Weinidog

3.4

Paper 3d - Ymateb gan y Prif Weinidog i'r Llywydd

3.5

Papur 3e - Llythyr gan Cadeirydd Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethoi'r Prif Weinidog

4.

Biliau Aelod

4.1

Papur 4a - Goblygiadau ariannol Biliau Aelodau

4.2

Papur 4b - Llythyr gan Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid i'r Prif Weinidog

4.3

Papur 4c - Llythyr gan y Prif Weinidog i Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

5.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru – ymatebion gan y Llywodraeth

5.1

Papur 5a - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru – ymatebion gan y Llywodraeth