Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(9:35 - 10:20)

2.

Adolygiad o'r Cod Ymddygiad: Sesiwn dystiolaeth

Dr. Arun Midha, Aelod Lleyg o Bwyllgor Safonau Tŷ'r Cyffredin

(10:20 - 10:40)

3.

Recriwtio Comisiynydd Safonau: Swydd-ddisgrifiad

(10:40 - 11:00)

4.

Recriwtio Comisiynydd Safonau: Tâl cydnabyddiaeth

5.

Papurau i'w nodi

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu