Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Llongyfarchodd y Cadeirydd Andrew RT Davies AC ar gael y CBE yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd.

1.3        Croesawodd y Pwyllgor Tom Jackson, a fydd yn arwain ar yr adolygiad o'r Cod Ymddygiad, a Daniel Collier, a fydd yn ei gynorthwyo.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Cod Ymddygiad - Adolygiad

SoC(5)-01-20 Papur 1 – Papur Cwmpasu

Dogfennau ategol:

(10.30)

3.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

3.1     Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad a chytunwyd i ymateb fel y bo’n briodol.

 

3.1

Gohebiaeth y Pwyllgor: Diwygio Etholiadol y Cynulliad (16 Rhagfyr 2019)

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu