Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Andrew RT Davies AC.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Cod Ymddygiad - Adolygiad

SoC(5)-16-19 Papur 1 – Papur Trafod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau’r materion roeddent am i'r adolygiad ymdrin â nhw a chytunwyd i ddychwelyd at y mater hwn yn y cyfarfod nesaf pan fydd papur cwmpasu ar gael.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu