Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Cyfarfod preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Gareth Bennett AC.

 

(09.30-09.35)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papur.

2.1

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Adroddiad Ymchwiliad Annibynnol y Fonesig Laura Cox DBE: Bwilio ac Aflonyddu ar Staff Tŷ'r Cyffredin

Dogfennau ategol:

(09.35 - 10.30)

3.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: y Camau Nesaf

SoC(5)-21-18 Papur 1 – Newidiadau arfaethedig i'r broses gwyno

SoC(5)-21-18 Papur 2 – Codau Ymddygiad Gweinidogol a Seneddol mewn Deddfwrfeydd eraill

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau y papurau a chytunwyd i ddychwelyd at yr eitem hon yn y cyfarfod nesaf.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu