Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(10.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Paul Davies AC.

 

(10.00 - 10.30)

2.

Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Safonau ar gyfer 2017-18

SoC(5)-16-18 Papur 1 - Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Safonau ar gyfer 2017-18

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd yr Aelodau yr adroddiad a fyddai’n cael ei osod yn nes ymlaen ar 17 Gorffennaf.

 

(10.30 - 11.00)

3.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod yr adroddiad drafft

SoC(5)-16-18 Papur 2 - Adroddiad drafft

SoC(5)-16-18 Papur 3 – Llythyr oddi wrth Prifysgol Caerdydd ar bolisi Urddas a Pharch y Cynulliad

SoC(5)-16-18 Papur 4 – Llythyr oddi wrth Anna Meikle ar Egwyddorion bywyd cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft. Awgrymwyd nifer o welliannau a chytunwyd y byddai drafft arall yn cael ei anfon at yr Aelodau y tu allan i’r Pwyllgor ar gyfer ei ystyried ymhellach.

.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu