Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30 - 09.45)

2.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad a ddaeth i law

SoC(5)-04-18 Papur 1 – Llythyr gan Andrea Leadsom AS

SoC(5)-04-18 Papur 2 – Ymateb i'r ymgynghoriad gan Chwarae Teg

SoC(5)-04-18 Papur 3 – Ymateb i'r ymgynghoriad gan Cymorth i Ferched Cymru

SoC(5)-04-18 Papur 4 – Ymateb i'r ymgynghoriad gan Gyngor Sir y Fflint

SoC(5)-04-18 Papur 5 – Ymateb i'r ymgynghoriad gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd yr Aelodau y llythyr gan Andrea Leadsom AS a'r ymatebion i'r ymgynghoriad.

 

(09.45 - 10.45)

3.

Adolygiad o'r Cod Ymddygiad - Digwyddiad i randdeiliaid

Cerys Furlong – Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Gwendolyn Sterk - Rheolwr Materion Cyhoeddus, Cymorth i Ferched Cymru

Ruth Coombs – Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Iestyn Wyn - Rheolwr Ymgyrchoedd, Polisi ac Ymchwil, Stonewall Cymru

 

 

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y meysydd a amlygwyd yn yr ymgynghoriad diweddar ar yr adolygiad o'r Cod Ymddygiad â Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg; Gwendolyn Sterk, Rheolwr Materion Cyhoeddus, Cymorth i Fenywod Cymru; Ruth Coombs, Pennaeth Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru; Andrew White, Cyfarwyddwr, Stonewall Cymru, ac Iestyn Wyn, Ymgyrchoedd, Polisi ac Ymchwil, Stonewall Cymru.

 

(10.45)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 5

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.45 - 11.00)

5.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu