Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Amseriad disgwyliedig: Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

 

(09.15-10.00)

2.

Atal hunanladdiad: trafod yr adroddiadd drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

(10.00 - 10.15)

3.

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Crynodeb o’r Grŵp Ffocws gyda’r Tîm Allgymorth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor friff gan y Tîm Allgymorth yn ymwneud â'r gwaith a wnaed gyda grwpiau ffocws yn ystod yr haf i drafod effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr.

(10.30-12.30)

4.

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Gwnaeth y Pwyllgor waith ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ymwneud ag effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr.