Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Amseriad disgwyliedig: Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 999KB) Gweld fel HTML (999KB)

(09.00 - 10.00)

1.

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar Fil yr Undebau Llafur (Cymru).

 

(10.00 - 10.20)

2.

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru - Trafod y dull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad

Cofnodion:

2.1 5.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad i dlodi yng Nghymru, a chytunodd arno.