Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Amseriad disgwyliedig: Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 999KB) Gweld fel HTML (999KB)

 

(09.30 - 10.45)

1.

Sesiwn friffio ar graffu deddfwriaethol

Daniel Greenberg

Cofnodion:

1.1.      Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio ar graffu deddfwriaethol gan Daniel Greenberg, Cynghorydd Arbenigol.

 

(11.00 - 11.45)

2.

Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) - Sesiwn friffio dechnegol

John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adnewyddu ac Uwch Swyddog Adrodd ar gyfer y Bil

Neil Buffin, Gwasanaethau Cyfreithiol

John Rees, Is-adran Polisi Tai a Rheolwr y Bil

 

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar y Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru).

 

(11.45 - 12.15)

3.

Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) - Trafod y dull gweithredu ar gyfer y gwaith craffu

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu ar gyfer y gwaith o graffu ar y Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) a chytuno arno.