Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/11/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Llythyr gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru parthed: Craffu ar Trafnidiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.2

Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth parthed: Y wybodaeth ddiweddaraf am yr adroddiad ar Ddatgarboneiddio trafnidiaeth.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.3

Llythyr gan y Cadeirydd at Brif Weithredwr Banc Datblygu Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.45-10.45)

3.

Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidogion

Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr ar gyfer Seilwaith yr Economi

Sioned Evans, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau

Alan Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd, Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau ac Alan Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

3.2 Mae’r Gweinidog wedi cytuno i roi manylion pellach i'r Pwyllgor fel y trafodwyd yn y cyfarfod.

(10.55-11.55)

4.

Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidogion

Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr ar gyfer Seilwaith yr Economi

Sioned Evans, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau

Alan Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd a Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(11.55)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(11.55-12.15)

6.

Preifat

Ystyried tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn