Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 29/11/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Sayed AC, Lee Waters AC a Hefin David AC

1.2 Roedd Dawn Bowden AC yn dirprwyo ar ran Lee Waters AC, a Rhun ap Iorwerth AC yn dirprwyo ar ran Bethan Sayed AC

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant

(9.30-10.30)

2.

Trafnidiaeth Cymru: Craffu ar Fasnachfraint y Rheilffyrdd a’r Metro

James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru

Alexia Course, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Rheilffyrdd, Trafnidiaeth Cymru

Cofnodion:

2.1 Atebodd James Price ac Alexia Course gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(10.45-11.45)

3.

Dull Polisi: sesiwn dystiolaeth ar Wefru Cerbydau Trydan yng Nghymru

Shea Buckland-Jones, Swyddog Project Adfywio Cymru, Sefydliad Materion Cymreig

Dr Liana Cipcigan, Cyd-Gyfarwyddwr Canolfan Rhagoriaeth Cerbydau Trydan, Prifysgol Caerdydd

Dr Neil Lewis, Rheolwr, Ynni Sir Gar

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Shea Buckland-Jones, Dr Liana Cipcigan a Dr Neil Lewis gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu