Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Amseriad disgwyliedig: Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30-11.00)

1.

Digwyddiad i Randdeiliaid: Cwmnïau Bysiau a Thacsi

(11.00-12.30)

2.

Cynllunio Strategol gyda Kate Faragher