Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/03/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-11.00)

2.

Gwaith craffu blynyddol ar y BBC

Tim Davie, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales

Elan Closs Stephens, Aelod Anweithredol dros Gymru ar Fwrdd y BBC

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Holodd yr Aelodau Tim Davies, Rhodri Talfan Davies ac Elan Closs Stephens.

 

3.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

3.1

Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru ynghylch y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

3.2

Gohebiaeth â’r Gweinidog Addysg mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22.

Dogfennau ategol:

3.3

Gohebiaeth â'r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau y cynnig.

 

(11.00-11.10)

5.

Gwaith craffu blynyddol ar y BBC: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth y DU mewn perthynas â’r broses o benderfynu ar ffi’r drwydded ac i ysgrifennu at y BBC i ofyn am ragor o wybodaeth am ddata cynrychiolaeth gan BBC Wales.

 

(11:10-11:25)

6.

Ymchwiliad i ddatganoli darlledu: trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau ar yr adroddiad.

 

(11.25-12.10)

7.

Ymchwiliad i bwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus: trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft, gan gytuno i barhau â’r drafodaeath yn y cyfarfod nesaf.