Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Nodyn: Preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

(09.30-10.30)

2.

Bil Amaethyddiaeth y DU: Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

2.1 Trafododd a derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft gyda mân newidiadau.

3.

Papur i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y papur o dan eitem 3.

(10.30)

3.1

Llythyr oddi wrth y Llywydd at y Prif Weinidog ynghylch deddfu ar gyfer Brexit

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu