Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Fel y cytunwyd yn y cyfarfod ar 22 Ionawr, mae pob eitem yn breifat.

(09.30 - 14.30)

1.

Sesiwn Hyfforddiant gyda Gwasanaeth Ymlyniad Gwent (GIG) - Trwy wahoddiad yn unig

Mae'r effaith ar blant a phobl ifanc yn sgil materion sy'n ymwneud ag ymlyniad a bondio wedi bod yn elfen amlwg mewn ymchwiliadau diweddar a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. O'r herwydd, gwahoddwyd Gwasanaeth Ymlyniad Gwent i ddarparu diwrnod o hyfforddiant.

 

Mae'r sesiwn hyfforddiant hon ar gyfer gwahoddedigion yn unig; ni fydd ar agor i'r cyhoedd.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu