Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30 - 12.00)

1.

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Digwyddiad ymgysylltu (Gwahoddedigion yn unig) (Ystafelloedd Cynadledda C a D, Tŷ Hywel)

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd â rhieni a gofalwyr mewn dwy sesiwn i drafod y Bil. Gwahoddwyd hwy gan Rwydwaith Amddiffyniad Cyfartal Cymru a Byddwch yn Rhesymol Cymru. Nid yw'r digwyddiad hwn yn agored i'r cyhoedd.  

 

Cofnodion:

 1.1 Cyfarfu'r Pwyllgor â rhieni a gofalwyr i drafod y Bil.