Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Nodyn: Preifat 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(17.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Fel y cytunwyd yn y cyfarfod ar 26 Tachwedd, byddai'r cyfarfod hwn i gyd mewn sesiwn breifat.

1.2 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

(17.00 - 18.30)

2.

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

2.1 Ystyriodd a chytunodd y Pwyllgor ar holl benodau'r adroddiad.