Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC.

 

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 296KB) Gweld fel HTML (154KB)

 

(09.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau.

 

2.1

PTN1 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol – Ardoll Safleoedd Gwag yng Ngweriniaeth Iwerddon – 9 Hydref 2017

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Sesiwn dystiolaeth 4

Michael Trickey, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025

Dr Daria Luchinskaya, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025

Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru

David Phillips, Sefydliad Astudiaethau Cyllidol

 

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025: Welsh Government Budgetary Trade-offs: Looking forward to 2021-2022

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Michael Trickey, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025; Dr Daria Luchinskaya, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025; Dr Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru; a David Phillips, y Sefydliad Astudiaethau Cyllidol, ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.30-10.45)

5.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.45-11.30)

6.

Cyllideb ddrafft Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2018-19: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

 

(11.30-12.00)

7.

Trafod y flaenraglen waith

Papur 2 - Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.