Cofnodion

Lleoliad arfaethedig: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion o'r cyfarfod blaenorol

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

4.

Deddfwriaeth

4.1

Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

5.

Y Cyfarfod Llawn

5.1

Trefniadau Cyflwyno yn ystod Toriad y Nadolig

6.

Rhaglen waith weithdrefnol

6.1

Adolygiad o Drefniadau Deisebau Cyhoeddus