Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Cynhadledd Fideo Zoom

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Y Rheolau Sefydlog

2.1

Diwygio Rheolau Sefydlog mewn perthynas â Brexit

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor mewn egwyddor i'r newidiadau arfaethedig a nododd y newid ychwanegol sy'n ofynnol o ganlyniad i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Perthynas yn y Dyfodol) 2020.

 

2.2

Sub Judice

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i adolygu darpariaethau presennol y Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â sub judice, a chytunodd i ddychwelyd at y cwestiwn a ddylid cynnwys eithriadau yn y Rheolau Sefydlog neu mewn canllawiau.

 

 

2.3

Diwygio'r Rheolau Sefydlog - Biliau Cydgrynhoi

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar yr ymateb arfaethedig i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r  Cyfansoddiad, a chytunodd mewn egwyddor â Rheol Sefydlog 26C newydd ddrafft a Chanllawiau drafft y Llywydd.

 

 

2.4

Gweithdrefnau Busnes Cynnar

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynigion a nodir yn y papur.

 

 

2.5

Adolygu'r Rheolau Sefydlog mewn perthynas â grwpiau gwleidyddol

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y materion a nodir yn y papur a gofynnodd i'r Ysgrifenyddiaeth gyflwyno papur gydag opsiynau manylach ar gyfer diwygio Rheol Sefydlog 1.3

 

 

2.6

Gweithdrefnau Adalw

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y papur a gofynnodd am bapur pellach gyda rhagor o fanylion yn seiliedig ar yr opsiynau a nodir yn y papur.